UAM 03 | Bregal DOO

UAM 03

Машина за брзо шиење на јаки и манжетни

  •  Машина за брзо шиење на јаки и манжетни
  • Шиење со патентирана технологија, машина за шиење на јазли – MAICA
  • Автоматско сечење и редење на деловите- парчињата
  • Електронска контрола од компјутер
  • Може да се дејствува директно од Италија на машината преку Wifi
  • Новите шаблони за нови форми, може лесно да се менуваат и да имате минимални трошоци