MTC | Bregal DOO
  • Пневматски управуван секач на јаки од Maica Италија, што може да допринесе кон брзина и прецизност во операцијата на сечење
  • Прецизно и брзо сечење (250 ЈАКИ/ЧАС)
  • Различни референтни точки кои се меѓусебно заменливи
  • Дизајниран да одговара на различните облици на јаките, што го прави универзален за различни производствени потреби
  • Способност за брзо и прецизно сечење пред наместување на јаката на лентата