EAGLE EYE EA-0303SK-D4/TCP | Bregal DOO

EAGLE EYE EA-0303SK-D4/TCP

Eagle Eye EA-0303SK-D4/TCP машина за шиење  на дебели материјали како постелнина, автомобилски седишта и сл..

Eagle Eye EA-0303SK-D4/TCP машина за шиење  на дебели материјали како постелнина, автомобилски седишта и сл.

Технички карактеристики:

  • Максимална брзина на шиење: 1800 вртежи во минута (rpm)